Projekt bemutatása

 

A projekt fő tevékenysége a szakmai képzés, célcsoportjainak szakképzettséghez való juttatása, elsősorban az iskolarendszerű oktatási rendszerből kiesett, lemorzsolódott, szakképesítés nélkülieket bevonva, visszavezetve a tanulás világába.

A program célkitűzései:

Kutatások igazolják, hogy az elmúlt évtizedben megháromszorozódott azoknak a településeknek a száma, ahol a fokozottan hátrányos helyzetben élő családok száma és aránya magas.

Ez megjelenhet a nagyon alacsony képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, ami kihat az érintettek egészségi állapotára, és kirekesztéshez vezet.

Céljaink:

 • végzettség nélküliek visszavezetése az iskolarendszer képzésbe és vagy szakmához juttatás,
 • fiatalok személyiség-, képesség-, készségfejlesztése,
 • IKT terület biztos felhasználói szintjének elérése,
 • tanulási motiváció növelése, jövőkép kialakítása, pályaorientáció megvalósítása,
 • társas kapcsolatok kialakítása, kommunikációs készség fejlesztése, közösségi létélmény,
 • szoros együttmködés a horizontális intézményekkel az egyedi problémák holisztikus kezeléséhez (pl. szociális intézmények, közoktatási intézmények, további második esély programok),
 • kirekesztettség és szegregáció mérséklése,
 • társadalmi egészség és aktivitás javítása,
 • munkaerőpiaci foglalkoztathatóság esélyének növelése.

A program célcsoportja:

 • Nem piacképes szakképzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szereztek,
 • nem rendelkeznek szakképesítéssel,
 • iskolai lemorzsolódás miatt kikerült tanulók,
 • iskola elhagyók,
 • Gyeden, Gyesen levő kismamák,